Česká verze

SEA vznikla již v roce 1984 jako neoficiální sdružení architektů, inženýrů a lékařů zabývající se ekologickými problémy architektury. V roce 1992 se skupina proměnila v architektonickou kancelář, která navazuje a prohlubuje daný směr.

Ten se dá shrnout do tří základních oblastí:

1) Energetická nenáročnost - využívání obnovitelných zdrojů energie, využívání místních, energeticky nenáročných, stavebních materiálů, úsporný architektonický koncept.

2) Respektování kulturního, sociálního a klimatického kontextu v architektonickém řešení.

3) Integrace zeleně do architektury - příkladem jsou zelené střechy, zelené fasády, obytné skleníky. Zeleň se stává plnohodnotným stavebním prvkem nejen v urbanismu, ale i ve stavbě samotné.

Ateliér Skupiny ekologické architektury sídlí v Praze 4 v bývalém kině Kačerov.

English version

SEA was established in the year 1984 as an unofficial association of architects, engineers and doctors. This group was focused on ecological aspects of architecture. In the year 1992 the association transformed into an architectonical studio, which followed the same direction as the former and farther developed these ideas.

The present area of interest could be resumed into three goals:

1) Economical use of energy – application of local energy-saving building materials, maximal use of renewable sources of energy, economical architectonical concept.

2) Respecting cultural, social and climate context in architectonical design.

3) Integrating green into the architecture – green is understood as an full-value building element not only in urban planning, but also in building itself. For example application of green roofs, green facades, habitable green houses.

SEA residence is in former theatre Kacerov Prague 4Poslední aktualizace

05.02.2013

Last update

Bydlení u golfového hřiště II, Mladá Boleslav, (studie 2010)

Hotel pro mládež, Harrachov (studie 2010)

Bytový dům v Berouně (projekt 2010)

Bytový dům v Čelákovicích (projekt 2010)

„CAFÉ BÍM“, interiér kavárny, (realizace 2011)

Volnočasové centrum, Říčany (soutěž 2010)

Muzeum druhé světové války, Gdaňsk, (soutěž 2010)

Do menu přidán samostatný odkaz na rodinné domy


Mail to Webmaster